Schoonheidsoperaties of esthetische chirurgie.

 

Operatieve kaakcorrecties

Operatieve kaakcorrecties waarbij de kaak- en gelaatsbeenderen worden verplaatst volgens bepaalde regels zijn functionele operaties. Zij worden om functionele redenen uitgevoerd: pijnklachten, kauwproblemen, kaakgewrichtsontlasting, preprothetische redenen, sliklast, logopedische redenen en zeldzaam psychiatrische redenen. Het resultaat van een operatieve kaakcorrectie is een goede stand van de boven- en onderkaak in een harmonisch gelaat. Vaak zal er ook een "uitwendig" zichtbare verandering bestaan van het gelaat, die in de meeste gevallen door de patiënt zal geapprecieerd worden als een flinke verbetering.

 

Esthetische chirurgie van het gelaat

Esthetische chirurgie is een benadering van de gelaatschirurgie vanuit een andere invalshoek. Daar heeft de patiënt de expliciete vraag om er "mooier" of "jonger" of "slanker" of "vrouwelijker" uit te zien. Deze ingrepen hebben in de regel géén betrekking op het onderliggende bot. Bepaalde MKA-artsen specialiseren zich ook in dit onderdeel van het vakgebied, dat klassiek ook door "esthetische " of plastische chirurgen wordt beoefend. In de regel bestaat voor dit type ingrepen géén enkele tussenkomst door het ziekenfonds, tenzij in enkele uitzonderlijke situaties na brandwonden of ernstige afwijkingen. Het is zinvol om enkele begrippen nader uit te leggen.

 

Ooglidcorrectie

Operatie: De operatie van de boven- en/of onder-oogleden kan onder plaatselijke verdoving plaatsvinden of in combinatie met een "roesje". Meestal gebeurt het in dagverpleging. Bij de bovenoogleden zal de chirurg in veel gevallen de overtollige huid verwijderen, gecombineerd met het onderliggende weefsel. Als het nodig is, spant hij de oogspier wat aan. Bij de onderoogleden is het meestal de vetuitstulping die hij onder handen neemt. Resultaat: De littekens komen bij de bovenoogleden meestal in de plooi van het ooglid. Ze zijn daarom nauwelijks zichtbaar. Bij de onderoogleden maakt de chirurg de snede direct onder de wimperrand. In de eerste week na de operatie zijn de oogleden gezwollen en zijn er bloeduitstortingen. Na ongeveer vijf dagen kunnen de hechtingen eruit.

 

Neuscorrectie

Operatie: ln de meeste gevallen is het mogelijk de huidsneden - dus ook het litteken - aan de binnenkant van de neus te leggen. De chirurg kan hierdoor het skelet van de neus, dat uit een kraakbenig gedeelte bestaat, veranderen. Bij correctie van de neuspunt kiezen chirurgen doorgaans voor een "open" benadering. Er ontstaat dan een weinig zich baar litteken tussen de neusgaten. Resultaat: De operatieve correctie van de neus biedt een blijvend resultaat. Meestal is het mogelijk de littekens aan de binnenkant van de neusgaten te leggen. De ingreep biedt verbetering, maar meestal geen perfectie. De neus is een delicaat aspect van de gelaatsesthetiek omdat de neus tesamen met de ogen de driehoek vormt die bij een eerste oogcontact tussen mensen de aandacht trekt. Vandaar dat zelfs kleine afwijkingen aan de neus, bijvoorbeeld een hump ter hoogte van de neusrug, als blijvend storend kunnen aangevoeld worden. Correctie is mogelijk zoals afgebeeld in de afbeelding rechts. Dergelijke correcties zijn vaak dé impuls voor een individu om meer zelfzekerheid te voelen in de sociale omgang. 'Esthetisch' mag géénszins synoniem worden gesteld als luxe of overbodig in dit type delicate chirurgie. In tegenstelling tot oppervlakkige huidafwijkingen laat de neus zich moeilijk camoufleren door make-up en is het chirurgisch resultaat direct waarneembaar.

 

Oorcorrectie

Operatie: De operatie kan zowel poliklinisch plaatsvinden, onder plaatselijke verdoving, als in dagverpleging onder algehele anesthesie. U krijgt een huidsnede (en dus het litteken) aan de achterkant van het oor. Het kraakbenige skelet van het oor wordt gecorrigeerd en een stukje huid aan de achterkant van het oor verwijderd. Na de operatie zijn uw oren gedurende een week verbonden in de vorm van een zogenaamde 'tulband'. Het komt voor dat de oorschelpen wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Resultaat: Over het algemeen goede resultaten. Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm.

 

Facelift of Halslift
Operatie: De huid van de hals en wangen wordt over een groot gebied losgemaakt van de onderlaag en strak getrokken in de richting van de haarlijn boven en achter-onder de oorschelp. Vaak moet ook een dieper gelegen weefsellaag worden aangespannen. Operatie duurt enkele uren. Onder narcose of onder plaatselijke verdoving in combinatie met sedatie. Opname van enkele dagen is gewenst. De hechtingen worden 1 tot 2 weken na de operatie verwijderd. Patiënten die roken zijn géén kandidaten voor een face- of halslift omdat roken de frekwentie van complicaties doet toenemen. Roken vermindert de doorbloeding van de huid en verhindert daarmee een goede genezing. Resultaat: Het uiteindelijke resultaat is pas na enkele weken te zien. Het verouderingsproces van de huid wordt hierdoor niet gestopt. Men kan indien gewenst een tweede operatie ondergaan. Meestal echter pas na een periode van 5 tot 10 jaar.

Moderne esthetische chirurgie van het gelaat behelst zowel de beenderige als de weke delen diagnostiek. Wil men op efficiënte wijze een rejuvenatie van de uitwendige weke delen (bv. de huid) realiseren, is het vaak aangewezen éérst de structureel onderliggende dysharmonie van de botstructuren te corrigeren. Tijdens het intake gesprek zal de chirurg trachten te begrijpen wat de klachten van de patiënten zijn en in welke mate hieraan kan tegemoet gekomen worden. Afgebeeld is een combinatie van correctie van de basale beenderige structuren aangevuld met een regionale face-lift.

 

Synthetisch collageen

Operatie: Dit is geen operatie. De arts brengt door middel van een zeer fijn naaldje Artecoll onder de huid. Deze behandeling is nooit geheel pijnloos. Synthetisch Collageen is een steriel, injecteerbaar micro-implantaat: De behandelde plekken worden door dit ingroeiende bindweefsel opgevuld. De bestaande rimpel of huidplooi wordt hierdoor minder zichtbaar. Dit is in het gelaat vooral de huidplooi langs de neus, ook paranasale goot genoemd. Resultaat: Het proces duurt enige maanden en vaak is een tweede behandeling noodzakelijk. Het resultaat is meestal langdurig zichtbaar. Klassieke indicatie in het gelaat is om de lippen een grotere volheid te geven.

 

Laserbehandeling
Operatie: Onder plaatselijke verdoving worden door een laserbehandeling de oppervlakkige huidlagen verwijderd. De huid ter plaatse van de rimpel of de onregelmatigheid wordt zo geëgaliseerd. Resultaat: De wonde is meestal na een week genezen. Men loopt altijd het risico dat er pigmentvlekken ontstaan.

 

Botox-injecties
Operatie: Dit is géén operatie, maar een injectie waarmee de spier onder de rimpel wordt lam gelegd. Botox werkt in op de overgang van de zenuw naar de spier die door de betreffende zenuwtak wordt geïnnerveerd. Meerdere injecties zijn nodig. Klassieke indicatie in het gelaat zijn de voorhoofdsrimpels. Resultaat: het resultaat is gewoonlijk zeer bevredigend, maar tijdelijk. Herhaalde injecties zijn nodig, maar het effect wordt steeds minder zodat stelselmatig hogere dosissen Botox nodig worden.

 

Dermabrasie
Operatie: Dit is een korte operatie, afhankelijk van de grootte van de afwijkingen en vindt plaats onder plaatselijke verdoving of onder algehele narcose. De geschaafde huid wordt meestal verbonden met een vet gaas wat weer snel kan worden verwijderd. Na een week is de schaafwonde hersteld en het resultaat reeds zichtbaar. Resultaat: Er bestaat het risico dat er pigmentverschillen kunnen optreden. Deze behandeling kan diverse keren worden uitgevoerd.

 

Liposculptuur
Operatie: Liposculptuur is een moderne verbetering van de oorspronkelijke liposuctie techniek. De chirurg spuit een grote hoeveelheid serum in het te behandelen vet. Hierdoor treedt plaatselijke verdoving op. Bovendien gaat het bloeding tegen. De chirurg kan daardoor veel fijnere zuignaalden gebruiken en hij kan het vet verwijderen onder lage druk. Resultaat: Blauwe plekken verdwijnen uiterlijk binnen twee weken. De kans op onregelmatigheden is aanzienlijk kleiner dan bij de oude liposuctie. De chirurg kan effectiever te werk gaan, omdat hij zonder onnodige risico's een grotere hoeveelheid vet gelijkmatig kan verwijderen.

 

Lipofilling
Operatie: Ingreep vindt meestal plaats onder plaatselijke verdoving of narcose. Hij maakt kleine sneetjes in de huid - liefst op een onopvallende plaats - die later nauwelijks zichtbaar zullen zijn. Hierdoor zuigt hij met verschillende zuigbuisje (canules) het vet af. Resultaat: Een infectie of bloeding kan in zeer zeldzame gevallen voorkomen. Na de ingreep is er altijd zwelling. Direct na de ingreep krijgt de patiënt een elastisch verband. Deze drukt de huid op de behandelde plaatsen stevig op de onderlaag. Dit nodig om een betere contour te verkrijgen en zwelling zoveel mogelijk tegen te gaan.

 

Silicone-implantaten
Operatie: Silicone-implantaten in het gelaat worden onder algehele narcose geplaatst. Deze silicone-implantaten worden door gelaatschirurgen niet gebruikt in de regio van de kin omdat de kin een belast gebied is en het soms kan komen tot een infectie van het implantaat met complicaties voor de huid van de kin. Ter hoogte van de kin wordt bij voorkeur een botverplaatsing van de kin uitgevoerd. Wel een indicatie zijn de silicone-implantaten ter hoogte van de jukbeenderen omdat er daar géén belasting van het implantaat plaats vindt. Ook ter hoogte van de kaakhoek kunnen bij transgender operaties silicone-implantaten gewenst zijn. Resultaten: indien de indicatie juist gesteld wordt en de implantaten onbeweeglijk bevestigd zijn op de onderliggende botcontouren zijn de resultaten stabiel en zeer bevredigend. Een perfecte symmetrie tussen links en rechts is niet steeds mogelijk. De littekens liggen in de mond en zijn niet zichtbaar.