Mondheelkunde of dentoalveolaire chirurgie

Dit is het gedeelte mondheelkunde.
Het betreft ingesloten tanden (zoals wijsheidstanden, supplementaire elementen, …), cysten en ontstekingen in de kaak.
Dit onderdeel van de chirurgie is nauw verbonden met de tandheelkunde. Vaak zal het dan ook de tandarts zijn die doorverwijst voor zaken die tijdens een tandartsbezoek in het licht worden gesteld. Een radiografische overzichtsname (OPG) is dan ook essentieel in deze pathologie en zal dus meestal worden voorzien  alvorens over te gaan tot chirurgische planning.