Kaakoperaties of orthognatische chirurgie

 

 

Deze brochure geeft u informatie over gecombineerde behandelingen ter bevordering van kaak- en tandstand. Een gecombineerde behandeling bestaat uit orthodontie
en chirurgie.

Hoewel een onevenwichtige kaakstand ook een onprettig esthetisch effect kan hebben, wordt deze behandeling in de eerste plaats uitgevoerd om medische en functionele redenen.
Een kaakosteotomie is geen esthetische ingreep.

Bij een onregelmatige kaak- en tandstand kunnen de normale kaakfuncties in het gedrang komen.
De meest voorkomende klacht is pijn in de kaken, kaakgewrichten en tanden. Slecht kunnen kauwen, moeilijkheden om de mondhygiëne op peil te houden (borstelen, flossen) met alle gevolgen vandien. Voortijdig tandverlies door overbelasting, vernauwde bovenste luchtweg met snurken, sliklast, spraakproblemen zijn voorbeelden van veel voorkomende andere klachten. Door de behandeling ervan wordt meestal een verbetering van deze klachten bekomen, zodat op lange termijn de kauwfunctie kan bewaard blijven. Het gunstig effect van deze behandelingen op het uiterlijk is letterlijk en figuurlijk mooi meegenomen, en kan ook in de planning reeds gedeeltelijk voorspeld worden. Uiterlijk en kaak-verhouding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.